บริษัท พลัสแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 โดย วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท (Plusmax) เพื่อนําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้า Automation ที่หลากหลายจากผู้ผลิตชั้นนําระดับโลก
บริษัท พลัสแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 โดย วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท (Plusmax) เพื่อนําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้า Automation ที่หลากหลายจากผู้ผลิตชั้นนําระดับโลก
Previous slide
Next slide
Plusmax-about

บริษัท พลัสแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่นก่อตั้งขึ้นในปี 2548 โดย วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท

(Plusmax) เพื่อนําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้า Automation ทีหลากหลายจากผู้ผลิตชั้นนําระดับโลก โดยบริษัทได้รับการแต่งตังให้เป็น
ผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการให้แก่ NSK, TSK,KITAGAWA,THD , Kitagawa ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถนำเข้าผลิตภัณท์ต่างๆจากหลากหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะสินค้า ญี่ปุ่น อเมริกา เยอรมัน และด้วยความจริงใจในการบริการผนวกเข้ากับทีมงาน ทีเป็นคนรุ่นใหม่ทีมีประสบการณ์ความรู้ความชํานาญในสาขาวิศวกรรมและผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพทั้งด้านการบริการและด้านจริยธรรม ให้พร้อมบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพจึงทําให้บริษัทพลัสแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่นจํากัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทหลากหลายประเภทธุรกิจมากกว่า 500 แห่ง ให้เข้าเป็นส่วนหนึงของความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง

Plusmax-news
TOP Product
Control system & Measuring Instrument
Bearing & Linear Motion System
Drive System & Power Tranmission
Pneumatic, Hydraulic & Vacuum Equipment
Pump & Blower
Meterial Handling & Transport

Client References

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Project Showcase

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

VISION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

MISSION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.