สินค้าของเรา

Control system & Measuring Instrument
Bearing & Linear Motion System
Drive System & Power Tranmission
Pneumatic, Hydraulic & Vacuum Equipment
Pump & Blower
Meterial Handling & Transport
Generator

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Previous
Next

ผลิตภัณฑ์ในเครือของเรา

บริการของเรา

Plusmax โดดเด่นด้วยบริการที่ครบวงจร จริงใจ ซื่อตรง มุ่งมั่น ที่จะมอบสินด้คุณภาพให้แก่ลูกคด้วยความเข้าใจ และหวังที่จะก้วเดินไปสู่ความสำเร็จ พร้อมกับลูกค้อย่างมั่นคง

Plusmax Corporation Co., Ltd. is distinguished by our comprehensive, sincere, honest service. We commit to deliver the quality products to our customers with understanding and definitely hoping to move forward to the steadily success with customers.

Plusmax-SERVICE-1

Consult

       ให้คำปรึกษาตั้งแต่ก่อนการขายจนถึงหลังการขายฉันท์มิตรเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและได้รับสินค้าที่ตรงกับความต้องการในการนำไปใช้งานได้จริง
       We offer the accurateand friendly consultationfrom pre-sales to post-salesof the products to get ourcustomers to understandand meet the desires ofapplying the products tothe actual utilization.

Plusmax-SERVICE-4

Provide

       จัดหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเหมาะสมกับการ์ไซงานในรดาที่คุ้มค่ และได้สินค้าที่มีมาตรฐานทุกประเภท
       We supply the products which are suitable for using and meet the customer demands. They are cost-effective price products with industrial standards and worthwhileness.

Plusmax-SERVICE-2

Quality Control

       บริการตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนการจัดส่ง
       We provide the quality control service to inspect the products prior to shipment.

Plusmax-SERVICE-5

Installing

       บริการติดตั้งอุปกรณ์สินค้าอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
       We provide the accurate installation equipment ser- vice in order to create the effectively use of the pro- ducts to our customers.

Plusmax-SERVICE-3

Delivery

       บริการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างปลอดภัยตรงเวลาและครบถ้วน
       We offer the delivery service to safely deli-very the products to the customers on time and complete.

Plusmax-SERVICE-6

Maintenance

       บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพด้วยการบำรุงรักษาสินค้าหรือการซ่อมแซมสินค้ให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้คงเดิม
       We offer the profe- sio-nal after sales service with the effectively maint- nance or repair the damage goods to bring them back to use as the same.

ข่าวสาร และ กิจกรรม

Previous
Next
Previous
Next

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

ข่าวสาร และ กิจกรรม

Previous
Next

Catalog สินค้า

ช่องทางการติดต่อ

บริษัท พลัสแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 โดย วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท (Plusmax) เพื่อนําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้า Automation ทีหลากหลายจากผู้ผลิตชั้นนําระดับโลก โดยบริษัทได้รับการแต่งตังให้เป็น ผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการให้แก่ NTN, NSK, TSK, PMI, Kitagawa, Himel, Fuji Electric, Taiyo, KG Gear, Fuji Latex ฯลฯ และด้วยความจริงใจในการบริการผนวกเข้ากับทีมงาน ทีเป็นคนรุ่นใหม่ทีมีประสบการณ์ ความชํานาญอย่างมืออาชีพจึงทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทหลากหลายประเภทธุรกิจมากกว่า 1000 แห่ง ให้เข้าเป็นส่วนหนึงของความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง

Plusmax Corporation Co., Ltd.
The company is established to import and distribute widely range of the Automation products from worldwide leading
Plusmax Corporation Co., Ltd.
The company is established to import and distribute widely range of the Automation products from worldwide leading
Previous
Next