บริการของเรา

Plusmax โดดเด่นด้วยบริการที่ครบวงจร จริงใจ ซื่อตรง มุ่งมั่น ที่จะมอบสินด้คุณภาพให้แก่ลูกคด้วยความเข้าใจ และหวังที่จะก้วเดินไปสู่ความสำเร็จ พร้อมกับลูกค้อย่างมั่นคง

Plusmax Corporation Co., Ltd. is distinguished by our comprehensive, sincere, honest service. We commit to deliver the quality products to our customers with understanding and definitely hoping to move forward to the steadily success with customers.

OneStopService1

Consult

       ให้คำปรึกษาตั้งแต่ก่อนการขายจนถึงหลังการขายฉันท์มิตรเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและได้รับสินค้าที่ตรงกับความต้องการในการนำไปใช้งานได้จริง
   

OneStopService2

Provide

       จัดหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเหมาะสมกับการ์ไซงานในรดาที่คุ้มค่ และได้สินค้าที่มีมาตรฐานทุกประเภท
     

OneStopService3

Quality Control

       บริการตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนการจัดส่ง
      

OneStopService4

Installing

       บริการติดตั้งอุปกรณ์สินค้าอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
      

OneStopService5

Delivery

       บริการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างปลอดภัยตรงเวลาและครบถ้วน
      

OneStopService6

Maintenance

       บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพด้วยการบำรุงรักษาสินค้าหรือการซ่อมแซมสินค้ให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้คงเดิม
      

Previous slide
Next slide