Event งานบริษัท

งานขึ้นออฟฟิตใหม่ Plusmaxcorporation

มอบทุนแก่นักกีฬาคนพิการหูหนวก

งานประกาศรางวัล Culture Award ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

งานประกาศรางวัล Culture Award ประจำเดือนมีนาคม 2563

อบรมสัมนา จากบริษัท NIDEC 

อบรมสัมนา จากบริษัท TAIYO

MAIN PRODUCT-01

อบรมสัมนา จากบริษัท AtlasCopco

การจัดแสดงสินค้า Plusmax 2559